İçeriğe geç Altbilgiye atla

Terapötik İletişim Teknikleri Amaçları Nelerdir?

Terapötik İletişim, terapist ile danışanın birbirini sözlü ve sözsüz olarak anlamasını ifade eder. Terapistin danışanın duygularını ve düşüncelerini anlamasını sağlayan önemli araçlardan biridir. Tarafların tutum ve kişiliklerinin etkili olduğu bu ilişki türü, profesyonel ve yapılandırılmış bir türdür. Kapsamlı ve karmaşık bir süreç olup sağlık odaklı bir şekilde sürdürülmesi gerekir. Terapötik İletişim Teknikleri arasında yakından ilgilenme, açık davet, asgari seviyede teşvik ya da içeriğin yansıtılması olarak sıralanıyor.

Terapötik İletişimin Etkisini Artıran Koşullar Nelerdir?

Zaman aralığı ve terapi ortamının önceden hazırlandığı seanslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Gizlilik ilkesi ile yönetilen süreç, bazı etik kurallar doğrultusunda sürdürülür. Bu ilişki türünün koşulları;

 • Danışanın duygu yoğunluğu ve anlatımını anlama becerisi olan Duyarlı Olma,
 • İlişkinin gücünü artıran Saygı,
 • İçtenlik, doğruluk ve dürüstlüğü kapsayan Saydamlık,
 • Danışanın duygu ve düşüncelerinin kolay anlaşılmasını sağlayan Somut Olmak,
 • Terapinin “şimdi” ve “buradalığını” ifade eden İlişkinin Şimdi ve Buradalığı,
 • Terapistin kendi duygu, düşünce ve deneyimlerini danışanı ile paylaşmasını içeren Kendini Açma,
 • Terapistin danışanıyla ilgili çelişkileri saygı çerçevesinde ortaya çıkarma sürecini anlatan Yüzleştirme.
Terapötik İletişim Teknikleri arasında yakından ilgilenme, açık davet, asgari seviyede teşvik ya da içeriğin yansıtılması olarak sıralanıyor.

Terapötik İletişim Teknikleri Nelerdir?

Güven bağı ile çevrelenen terapist veya danışan ilişkisi, profesyonel ve sınırları olan bir süreçtir. Bu iletişimin teknikleri;

 • Terapist ve danışanın birbirini ilgiyle dinlediğini belirten beden duruşu, göz ilişkisi ya da sözel tepkileri içeren Yakından İlgilenme,
 • Danışanın kendini ifade etmesini sağlayan açık uçlu soruların sorulduğu Konuşmaya Açık Davet,
 • Terapistin danışanın konuşmasını desteklediği Asgari Seviyede Teşvik,
 • Danışanın söylediklerinin açıklığa kavuşturulduğu İçeriğin Yansıtılması,
 • Anlamın, sorunun ya da amacın Kişiselleştirilmesi,
 • Danışanın anlattıklarından yola çıkılarak Özetlenmesi,
 • Danışanlara ilk oturumda bilgi vermek amacıyla kullanılan bir beceri olan Yapılanma,
 • Danışanın duygularının ortaya çıkarıldığı Duyguların Yansıtılması,
 • Grupla kullanılan beceri Paylaştırma,
 • Terapistin danışanın hisleri ile paralellik kurduğu Bağlama,
 • Danışanın duygularını fark ettiği Sessizlik.

Terapötik İlişki Nedir?

Bireyin hayatını iyi veya sağlıklı bir hale getirmesini sağlayan ilişki, güvenli ve yargılamadan uzak bir ortamda sürdürülür. Saygı ve uyum çerçevesinde gerçekleştirilerek samimiyet sınırları içerisinde var olur. Terapötik İletişim, terapistin niteliğini ortaya koyan belirleyici unsurlar içerisinde yönetilen bir süreçtir.

İnsanların birbirini anlama ve birbirlerinden etkilenmesini hedefler. Birey odaklı olmakla birlikte amaçlı, plan ya da programlı, etkin ve doyumlu eylemlerden meydana gelir. Danışanı dinlemekle başlayan bu iletişim türü, temel konuların incelenerek düşüncelerin belli bir noktada toplanmasını sağlar.

Terapötik İlişki, terapi sürecinde önemli bir role sahiptir. Danışan ya da terapist arasında konuşma yoluyla zaman içerisinde kurulan bir ilişkidir. Var olduğu zaman fark edilmesi kolay, olmadığında ise gözden kaçırılması daha kolay bir türdür.

Psikoterapinin temelini oluşturup gelişime açık bir bağdır. Danışanların kimseyle paylaşamadığı derin duygu veya düşüncelerini ifade edebildiği bir bağdır. Danışanların risk alıp yeni davranışları sergilemesini veya yeni düşünce yolları keşfetmesini sağlar. 

Terapötik İletişim Teknikleri Özellikleri Nelerdir?

Her terapist ve danışan ilişkisi birbirinden farklıdır. Terapistler davranışları bazı ekol veya teknikler çerçevesinde sergiler. Sınırlar içerisinde gizlilik ilkesi doğrultusunda sürdürülen bu ilişki, geri bildirime açık olur. Kabullenici bir yaklaşım benimseyerek sürecin ilerleme hızına saygı duyması gerekir. Danışanlarına farkı perspektiflerden bakmaya yönlendirir. Bu iletişimin özellikleri;

 • Danışan ile kurulan doğal ilişkinin temelini oluşturan Gerçekçilik,
 • Terapistin danışanın fikirlerini anlamasını kolaylaştıran Empati,
 • Terapistin süreci rahatlatan İlgi veya Sıcaklık Hissi vermesi,
 • Paylaşım odaklı bun sürecin Güven ya da Yargıdan Uzak bir yaklaşımı benimsemesi,
 • Terapistin deneyim, iç görü veya derinlikli bir şekilde yaklaşması.

Terapötik İletişim hakkında, daha geniş bilgi almak veya randevu için bize ulaşabilirsiniz.

“Blog yazıları bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi tavsiye veya tedavi yöntemi olarak değerlendirilmemelidir.”

Limonluk, Çoruhlu New Wave Plaza, İsmet İnönü Blv. 2486.Sok No:4/6, 33120 Yenişehir/Mersin/Türkiye

 

 

Canan Doğuş © 2024. Tüm Hakları Saklıdır

× Whats App İletişim