Çalışma Saatleri : Pazartesi / Cuma - 09:00 - 17:00
  İletişim : +90(324) 502 43 80

Aile Ve Çift Terapisi

Aile Ve Çift Terapisi

Aile ve Çift Terapisi, aslında ”Aile nedir?” sorusuyla başlar. Aile, kan bağı ve evlilik yoluyla aralarında akrabalık ilişkisi bulunan bireylerden oluşan toplumun en küçük birimidir. Aile, bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı, topluma uyum ve katılımı öğrendikleri ilk yuvadır. Bu tanımlara bakacak olursak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; aile birbirine bağlı kuvvetlerden etkilenen bir sosyal sistemdir. Ailede oluşacak bir problem, bütün aile fertlerini olduğu gibi toplumu da etkileyecektir. Sanayi çağı ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte geniş aile çekirdek aileye dönüşmeye başladı ve bu da beraberinde bazı sorunları getirdi. Aile üyelerinin kentli anne-baba, çalışan anne olma gibi hızla değişen rollere uyum sağlayamamaları, aile arasındaki iletişimi bozmanın yanı sıra kuşak çatışmalarına da neden oldu.

Buna benzer nedenlerle toplum hayatında yalnız kalan ailelere yardım ve destek sağlanması amacıyla çeşitli hizmetler ortaya çıktı. İşte onlardan biri de aile terapisidir.

Ailenin dağılmasını  önlemek amacıyla gönüllü bir hareket olarak başlayan aile terapisi günümüzde en önemli hizmetlerden birisi haline dönüştü.

Aile ve Çift Terapisi sadece eşler için değil tüm aile bireyleri içindir


Terapist Kimdir?

En basit tanımıyla terapist; bireylerin ruhsal ve davranışsal bozukluklarını teşhis ve tedavi
eden kişi demektir. Terapist hem bireysel hem de aile üyelerinin duygusal ve psikolojik
sorunlarının üstesinden gelmelerine ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olur.
Terapistler, aile fertlerinin birbirlerine yardım edebilmeleri için yol haritası belirler. Ailelerle
yapılan terapilerin etkisi uzun vadelidir. Terapilere katılan bireyler, aile üyeleri hakkında
daha fazla bilgi sahibi olurlar. Problemlerle baş etme becerisi kazanırlar. Bu onlara ileriki
zamanlarda karşılaşacakları sorunları çözme konusunda da yardımcı olur.


Aile ve Çift Terapisinin Amacı Nedir?


Aile ve çift terapisi, eşler ve diğer aile üyeleri arasındaki iletişim ve etkileşim
üzerine kuruludur. Aile terapisinde temel amaç; gündeme getirilen sorunların
çözümü için ortak bir noktada buluşabilmektir.
Aile Terapilerinin Amacını Şu Şekilde Sıralayabiliriz;
 Aile içi ilişkilerde olası kaygı ve çatışmaları önlemek, eğer bir tahribat
varsa bunu gidermeye çalışmak.
 Her türlü kriz anında ailenin dayanma gücünü arttırmak ve aile içi
dayanışmayı sağlamak.
 Aile bireylerinin her türlü duygusal ve maddi gereksinimlerinde aile içi iş
birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak.
 Yardımseverlik ve karşılıklı hoşgörü çerçevesinde aile içi ilişkileri sağlıklı
bir yapıya kavuşturmak.
 Aile üyeleri arasındaki rolleri belirleyerek, aile içi dayanışmanın ne şekilde
gerçekleşmesi gerektiğini uygulamalı olarak göstermek.
 Ailenin toplum içinde dengeli ve saygın bir konuma ulaşmasına katkıda
bulunmak.

Her insan mutlu bir aile ister ve bunun için çabalar. Bazen ufak bir yardımla buna kavuşabilir. Aileniz ve kendiniz için bizimle iletişime geçebilir ve daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

× WhatsApp Destek Hattı!